Tevékenységek

A DUNA Egyesület közhasznú tevékenységei között szerepelnek a következők:

a) Oktatási intézmények alapítása és fenntartása;

b) Konferenciák, viták, beszélgetések, kiállítások, zenei és sportesemények szervezése;

c) Nemzetközi nyári szemináriumok szervezése a fiatalok és felnőttek szakmai és közismereti képzésére;

d) A sporthoz és a szabadidő igénybevételéhez szükséges feltételek megteremtése; a gyermekek és fiatalok sportjának támogatása, valamint programok és kirándulások szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére.

Az Egyesület által nem közhasznúnak minősített tevékenységek között szerepelnek a következők:

a) Hallgatói lakóhelyek, felsőoktatási intézmények, ifjúsági központok és képzési központok alapítása és fenntartása;

b) Együttműködés az élelmiszersegélyek terjesztésében;

c) Magyar és külföldi egyetemi hallgatók közötti kapcsolatok ápolása, valamint a nyelvtudás fejlesztése;

d) Ösztöndíjak nyújtása egyetemi hallgatók számára;

e) Az Egyesület céljainak megismertetése nyomtatott és elektronikus kiadványok felhasználásával;

f) Hallgatók és fiatalok számára rendezvények szervezése az Egyesület központjaiban;

g) Az emberek szellemi és vallási fejlődésének elősegítése.